Öğrenciyim / Girişimciyim

Fikir aşamasından itibaren tüm projelerde, ilgi alanlarına yönlendirilerek ürüne dönüşen iş fikirlerinin ticarileşmesi, pazar bulması, pazara çıkışı, ilgili ağlara yönlendirilmesi ve yatırımcı ile buluşmasını sağlayarak ticarileşen ürün sayısını artırmayı hedefliyoruz.