TÜBİTAK 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem Başvuruları başlamıştır. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)

Burs verilecek alanlar şunlardır:
-Malzeme Teknolojileri
-Biyomalzemeler
-Enerjik Malzemeler
-Elektronik
-Elektromanyetik Malzemeler
-Lazer Teknolojileri
-Optik
-Algılayıcılar
-Nanoteknoloji
-Nükleer Enerji
-Yenilenebilir Enerji Kaynakları
-Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
-Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
-Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
-Sistem Mühendisliği
-Bilgi Güvenliği
-Yazılım Doğrulama ve Geçerleme/Yazılım Geliştirme Metodolojileri/Yazılım Gereksinim Mühendisliği/Yazılım Tasarımı
-Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
-Uydu/Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemleri
-Uzay Aracı Sistem Tasarımı
Başvuru tarihleri bilgisi şöyledir:
-1.Dönem: 1 Şubat 2017 – 24 Mart 2017
-2.Dönem: 1 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017 (başvuru formu, son başvuru günü saat 17:00 itibariyle kapatılmaktadır.)
Duyuru için tıklayınız.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2213-yurt-disi-lisansustu-burs-programi-2017-yili-1-donem-basvuru-baslamistir

—————————————————————————————————————-

-TUBITAK 2213 – International PH.D. Fellowship Program
2213- International PH.D. Fellowship Program 2017 1st Period applications have started. The fellowship program is intended for those who want to receive Ph.D. education abroad in the fields determined by the Science Board of TUBITAK.
The priority fields are as below:
– Material Technologies
– Biomaterials
– Energy Materials
– Electronics
– Electromagnetic Materials
– Laser Technologies
– Optic
– Sensors
– Nanotechnology
– Nuclear Energy
– Renewable Energy Resources
– Enzymes and Microbial Biotechnology
– Animal and Plant Biotechnology
– Entrepreneurship and Innovation Management
– System Engineering
– Data Security
– Software Verification and Validation/Software Development Methodologies/ Software Requirements Engineering/ Software Design
– Security and Reliability Engineering
– Satellite/Spacecraft Orientation Detection and Control Systems
– Spacecraft System Design
Application Dates:
-1st Period: 1 February 2017 – 24 March 2017
-2nd Period: 1 August 2017 – 30 September 2017 (the application form will be closed as of 17.00 on the last day of the application.)
Please click for more information on the announcement.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2213-yurt-disi-lisansustu-burs-programi-2017-yili-1-donem-basvuru-baslamistir