1002-TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI

Bu Programın amacı, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince yürütülecek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel, Gerçek

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

12

Başvuru Durumu:

Sürekli
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur; program sürekli başvurulara açıktır.

Ortaklı Başvuru:

-

Etap Durumu:

Etapsız
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Diğer

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Bu Programın amacı, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince yürütülecek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Bu programa başvuran kuruluşlara geri ödemesiz (hibe) destek verilir.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
Bu program kapsamında araştırma projelerine destek verilir.

Desteklenen Giderler:

Burs Giderleri, Hizmet Alım, Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat Giderleri
Hızlı Destek Programı kapsamında projelerde alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri; danışmanlık ve hizmet alım giderleri; cihazların bakım onarım giderleri; yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri; posta ve nakliye giderleri; yardımcı personel giderleri; bursiyer giderleri; proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Sektörel herhangi bir kısıtlama tanımlanmamıştır. Tüm sektörler yararlanabilir.
Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

12

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine (%50) kadar uzatılabilir.

Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre talebi yapılamaz

Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

-

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

30.000₺
Destek limiti en fazla 30 bin TL’dir.

Hızlı Destek Programı çerçevesinde bir projeye verilebilecek en fazla destek miktarı, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından her yıl belirlenir. 2015 yılı için, destek üst limiti (burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Projelere; proje bütçesinde yer alıp kur artışı nedeniyle alınması mümkün olamayan makine-teçhizat için, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusuyla ek ödenek verilebilir. Ancak, ek ödenek ile birlikte toplam proje bütçesi, proje önerisinin yapıldığı yıl için Bilim Kurulu kararı gereğince bir projeye verilebilen destek üst limitini aşamaz.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Proje kapsamında ön ödeme yapılabilir.
Uygunluk Kriterleri (Gerçek Kişiler)

Eğitim Düzeyi:

Üniversite
Üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması; araştırma enstitüsünde/istasyonunda çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.

Eğitim Durumu:

Öğrenci, Mezun
Üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması; araştırma enstitüsünde/istasyonunda çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.

Cinsiyet:

-

Yaş:

-

Bulunduğu Yer:

Türkiye

Diğer Başvuru Kriterleri:

-
Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Kamu Araştırma Kuruluşları, Sağlık Kuruluşları, Yüksek Öğrenim Kurumları
Araştırma hastaneleri ve araştırma enstitüleri TÜBİTAK Hızlı Destek Programı kapsamında destek başvurusu yapabilir.

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri TÜBİTAK Hızlı Destek Programı kapsamında destek başvurusu yapabilir.

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması gerekir.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

-

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

-

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

Var
Başvuru sahibi gerçek kişiler, Hızlı Destek programı kapsamında; aynı anda en fazla, bir projede yürütücü veya iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-
Başvuru sahibi gerçek kişiler, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı çerçevesinde aynı anda birden fazla başvuru yaptığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.

Diğer Başvuru Kriterleri:

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje ekibinde danışman olarak görev alınamaz.