2224 – A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Bu program ile Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Gerçek

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Her ay başvuru alınmaktadır. İlgili ayın son başvuru tarihi o ayın son cuma günüdür.

Başvuruların en geç etkinliğin düzenlendiği aydan bir önceki ayın son cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir. Daha önceki aylarda da yapılabilir.

Ortaklı Başvuru:

Yapılamaz
Kongre ve konferans desteğine yönelik başvuru kapsamındaki etkinlikte bildiriyi tek kişi sunmalıdır, ortaklı başvuru yapılamaz.

Ancak, yaz/kış okulu desteği için herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

Etap Durumu:

Etapsız
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Diğer, İnsan kaynaklarını geliştirmek

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Bu program kapsamında hedeflenen çıktı Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım sağlamalarıdır.

Destekleme Yöntemi:

Hibe

Desteklenen Temel Faaliyetler:

DİĞER, İNSAN KAYNAKLARI
Program kapsamında Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimlerve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarının yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımları desteklenmektedir.

Bu program kapsamında kongre-konferansa katılım veya yaz/kış okuluna katılım desteklenmektedir. Katılmak istenilen kongre ya da konferansın hakemli olması veya son 10 yıldır düzenli olarak yapılıyor olması gerekmektedir.

Desteklenen Giderler:

Seminer / Konferans
Bu program kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere katılım giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek sektörler konusunda herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır.
Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

-

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
İlave süre desteği proje süresine (Proje süresi en fazla 36 aydır) göre değişebilir. Her proje için sözleşmede belirtilen proje süresinin en fazla yüzde ellisine (en fazla 18 ay) kadar ilave süre verilebilir.
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

-

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

1.500$
Avrupa ülkeleri için en fazla 1000 ABD Doları, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için ise en fazla 1.500 ABD Doları destek verilmektedir.

Ancak, üst limitler ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Projelere verilebilecek ek ödenek; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun olumlu görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

Ancak, yurt içi burslar ve harçlıklar faslına ve saha çalışmaları dışındaki seyahat bütçeleri için ek ödenek talep edilemez.

Personele Verilen Destek Tutarı:

Projede görevli personle Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenir.

Kişiye çalıştığı kuruluş tarafından bir yılda ödenmekte olan brüt ücret ve benzeri ödemelerin bir aya tekabül eden tutarının % 75’ini aşmamak kaydıyla 2015 yılı için PTİ üst limitleri şöyledir:

Proje Yürütücüleri için: 1.500 TL/ay
Araştırmacılar için: 750TL/ay
Danışmanlar için: 1.500 TL/yıl’dır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Uygunluk Kriterleri (Gerçek Kişiler)

Eğitim Düzeyi:

Yüksek Lisans
Bu programa başvurabilmek için en az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olma şartı aranmaktadır.

Eğitim Durumu:

Öğrenci, Mezun
Bu program kapsamında kongre konferans desteğinden yararlanabilmek için en az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak ve yaz/kış okulu desteğinden yararlanmak için ise lisansüstü eğitim görüyor olmak gerekmektedir.

Cinsiyet:

-

Yaş:

-

Bulunduğu Yer:

Türkiye
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.

Diğer Başvuru Kriterleri:

1-Etkinlik başlama tarihi ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır.

2-Başvuru yapacak kişinin etkinliğe en az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olması ve bu programdan son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması veya en az 2 kez düzenli olarak yapılmış olması gerekmektedir.

3-TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alanlar aynı etkinlik için bu programa başvuru yapamazlar.