2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında, doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yurt içinde uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel, Gerçek

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Başvurular bir yıl içinde 12 dönem halinde yapılır ve değerlendirilir. Online başvurular her ayın ilk iş günü başlar ve son iş günü sona erer. Etkinlik başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihi mesai saati bitimi olan 17.30’a kadar yapılmalıdır

Ortaklı Başvuru:

Yapılamaz
Kongre ve konferans desteğine yönelik başvuru kapsamındaki etkinlikte bildiriyi tek kişi sunmalıdır, ortaklı başvuru yapılamaz.

Ancak, yaz/kış okulu desteği için herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

Etap Durumu:

Etapsız
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Diğer

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Program kapsamında doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yurt içinde uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Destekleme Yöntemi:

Hibe

Desteklenen Temel Faaliyetler:

İNSAN KAYNAKLARI
Program kapsamında, yurt içinde uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi desteklenecektir.

Ancak, kurumsal ve kişisel etkinliklere destek verilmeyecektir.

Desteklenen Giderler:

Kırtasiye, Konaklama/Gündelik, Seyahat Giderleri, Toplantı, Tanıtım ve Organizasyon
Bu program kapsamında yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri, gala yemeği, yurt dışı reklam tanıtım faaliyetleri, toplantı ikram giderleri, etkinlik sekretarya giderleri, etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek sektörler konusunda herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır.
Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

-

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
İlave süre desteği proje süresine (Proje süresi en fazla 36 aydır) göre değişebilir. Her proje için sözleşmede belirtilen proje süresinin en fazla yüzde ellisine (en fazla 18 ay) kadar ilave süre verilebilir.
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

-

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

200.000₺

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Projelere verilebilecek ek ödenek; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun olumlu görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

Ancak, yurt içi burslar ve harçlıklar faslına ve saha çalışmaları dışındaki seyahat bütçeleri için ek ödenek talep edilemez.

Personele Verilen Destek Tutarı:

Projede görevli personle Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenir.

Kişiye çalıştığı kuruluş tarafından bir yılda ödenmekte olan brüt ücret ve benzeri ödemelerin bir aya tekabül eden tutarının % 75’ini aşmamak kaydıyla 2015 yılı için PTİ üst limitleri şöyledir:

Proje Yürütücüleri için: 1.500 TL/ay
Araştırmacılar için: 750TL/ay
Danışmanlar için: 1.500 TL/yıl’dır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Ön ödeme (avans) imkanı vardır.
Uygunluk Kriterleri (Gerçek Kişiler)

Eğitim Düzeyi:

Üniversite, Yüksek Lisans
Başvuru yapacak olan etkinlik yürütücüsünde yetkin bilim insanı olma koşulu aranmaktadır.

Eğitim Durumu:

Mezun
Başvuru yapacak olan etkinlik yürütücüsünde yurt içinde çalışan, yetkin bilim insanı olma koşulu aranmaktadır.

Cinsiyet:

-

Yaş:

-

Bulunduğu Yer:

Türkiye
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.

Diğer Başvuru Kriterleri:

1-Etkinlik başlama tarihi ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır.

2-Başvuru yapacak kişinin etkinliğe en az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olması ve bu programdan son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması veya en az 2 kez düzenli olarak yapılmış olması gerekmektedir.

3-TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alanlar aynı etkinlik için bu programa başvuru yapamazlar.

Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Kamu, Yüksek Öğrenim Kurumları, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri, Özel Sektör, Şahıs Şirketleri, Sermaye Şirketleri, Sivil Toplum, Birlik, Borsa, Konfederasyon, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları
Özel hukuk tüzel kişilikleri bu program kapsamında verilen desteklerden faydalanabilir.

Kamu kurum/kuruluşları bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

Özel hukuk tüzel kişilikleri bu program kapsamında verilen desteklerden faydalanabilir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (oda, birlik vb.) bu program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.

Üniversiteler bu program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Kurumların Türkiye'de yerleşik olması ve Başvuru sahibinin de yurt içinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

-

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

-

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

-
Kurumlar için başvuru sayısına ilşkin bir sınırlandırma yapılmamıştır.

Ancak, proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması ve aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulamaz.

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

-