1515 ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Bu program ile Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarları desteklenir.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli

Ortaklı Başvuru:

Opsiyonel
Ortaklı başvuru yapılabilir.

Etap Durumu:

Etapsız
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Diğer, İleri (yüksek) teknolojilerin üretilmesi/geliştirilmesi, Laboratuvar ve/veya veri (toplama/işleme/depolama) merkezi kurma, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, üretilmesi, Yeni bir ürün üretilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Bu program kapsamında hedeflenen çıktı Ar-Ge laboratuvarlarının Türkiye’de kurulması ve desteklenmesidir.

Destekleme Yöntemi:

Hibe

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON, KURULUM
Bu program kapsamında Ar-Ge laboratuvarı kurulum faaliyetleri ve bu laboratuvar bünyesinde temel ve uygulamalı araştırmaların yapılması desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Bakım-Onarım, Danışmanlık, Haberleşme, Kira, Kırtasiye, Malzeme, Personel Maaşları, Proje Genel Giderleri ve Çeşitli Sarf, Proje Teşvik İkramiyesi
Bu program kapsamında personel giderleri; kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında Ar-Ge laboratuvarında proje yürütücüsü, araştırmacı veya yardımcı personel olarak görev alanlar için PTİ (Proje Teşvik İkramiyesi); danışmanlık giderleri; genel giderler (destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb.) desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Bu program kapsamında sektör sınırlandırması yapılmamıştır; bütün sektörler destekten yararlanabilir.

Ancak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanlar Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık’tır.

Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

60

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

60
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

75

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

50.000.000₺
Bir takvim yılı boyunca en fazla 10.000.000 (on milyon) TL olabilir. Toplam destek süresi (en fazla 5 yıl) boyunca toplam azami destek 50.000.000 (elli milyon) TL'dir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Ön ödeme (avans) imkanı vardır.

Ön ödeme destek oranı uygulanmış toplam bütçenin %25'i oranındadır.

Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Özel Sektör, Sermaye Şirketleri, Anonim Şirket, Komandit Şirket (Sermayesi paylara bölünmüş), Limited Şirket
Bu programa sermaye şirketleri başvurabilir.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri ya da mevzuatta belirtilen şartları sağlayan yurt dışı firmaların Türkiye'deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Proje ortağı Türkiye'de ya da yurt dışında yerleşik olabilir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

Türkiye
Proje ortakları faaliyetlerini Türkiye'de gerçekleştirmelidir.

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

1-TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun içerisinde yer aldığı ulusal veya uluslararası alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 olan ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının iki (2) milyar TL olması gerekir. Bu şartı sağlayan firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir.

Başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca bu şartlar aranmaz.

2-Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50’sinin Türk Uyruklu olması zorunludur. Ayrıca destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması gerekir.

3-Ortak kuruluşların, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan kriterleri sağlaması zorunlu değildir. Türkiye’de yerleşik olan ve alanında öncül teknolojiler üreten sermaye şirketi, üniversite, kamu araştırma merkezi ve enstitü ortak kuruluş statüsünde değerlendirilebilir.

Ayrıca, başvuru sahibi kuruluşların karşılaması gereken, destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50'sinin Türk Uyruklu olması ve en az üçte birinin doktoralı olması kriterleri ortak kuruluşlarda da aranır.