Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; yerel, ulusal ve küresel temelde toplumun refahını geliştirmek amaçlı, inovasyon kültürü yaratılarak, üniversite-sanayi işbirliğinde öncü olmak ve üniversite kaynaklı yeni bilginin toplumda yaratacağı katma değerin en üst düzeye çıkarmak için sanayi kuruluşları, girişimciler, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan kitleye seslenerek, 2017 yılından bu yana ‘Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programı’ kapsamında pek çok başarılı ürüne dönüşen projeye imza atmıştır.
Dijitalleşme çağı ile birlikte dünyadaki tüm sektörlerin teknoloji altyapılarını geliştirmeleri ve müşterilerine sorunsuz bir hizmet verebilmeleri, sektörde firmaların rekabet gücünü etkileyen en önemli unsur haline geldi. Telekomünikasyon sektörü için ise teknolojinin kullanılması, müşteriye ulaşmak için ve pazarda kalabilmek için tek seçenek…
TURKCELL, ileri teknolojiyi kullanarak ürün geliştirmek için İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte ortak bir proje yürütüyor…
Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TURKCELL ile birlikte, fikirden ürüne dönüşecek projelerinizi heyecanla bekliyoruz!
Fikirden Ürüne Proje Geliştirme Programına başvuru yapabilmeniz için ilgilenmeniz gereken proje konuları şu alanlarda olmalıdır;
IOT-Ziraat: Tarımda verimlilik artışı. Örneğin: verimli sulama, ilaçlama
IOT-Şehir ve çevrecilik: Hava kirliliğinin ölçülmesi, ulaşımda verimlilik, belediye işlerinde verimlilik örneğin çöp toplama route planlaması
IOT-Hayvancılık: Hayvancılıkta verimlilik artışı
IOT-Su ürünleri: Su ürünlerinde verimlilik
Coğrafya ve Haritalama: Birden fazla drone un aynı anda senkronize bir şekilde kullanılması ile İstanbul ili Kadıköy ilçesinin ya da önerilecek bir ilçenin LIDAR teknoloji ile point cloud şeklinde hassas 3D şehir haritalarının oluşturulması. Oluşan haritada bina, yol, kaldırım, dere-su geçişi, ağaç ve şehir içi objeler (elektrik direği, trafik işaret direği, trafik ışıkları ) sınıflandırmalarının yapılması beklenmektedir.
Proje Takvimi:
• Çağrı duyurusu ve proje toplama: Mayıs 2018
• Proje son başvuru tarihi: 13 Haziran 2018
• İEÜ Komisyon ön eleme: 20 Haziran 2018
• Kuluçka Hızlandırma eğitimi: 25-29 Haziran 2018
• Mentör Atama: Gerekli görüldüğü takdirde atanacaktır.
• Komisyon değerlendirme ve “Füzyon Günü” : 7 Temmuz 2018

Başvuru Formu: Turkcell-İEÜ Kuluçka Başvuru Formu