EMBRYONİX GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

EmbryonixDUYURU

EMBRYONİX GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

TÜBİTAK destekli Embryonix Girişimci Sertifika programına SADECE İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları başvurabilir. Program süresi toplam 60 saattir.

Programdan projesi olan kişiler KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteği alabilecektir. (Bu destek 60 kişi ile sınırlıdır)

2018 bahar döneminde program 6 Mart 2018’de başlayacaktır. Her Salı 18:00-21:00 ve Çarşamba saat 18:00-21:00 arası devam edecektir. Program katılımı ÜCRETSİZDİR.

Programa katılmak için lütfen formu eksiksiz doldurunuz. Seçilen kişiler önce görüşmeye çağrılacak ve kabul edilenlere gerekli program bilgilendirmesi yapılacaktır. Ayrıca size program başlamadan 1 hafta önce haber verilecektir.

Lütfen kayıt formunu doldurunuz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB9GIQ3ElV6x0ASgj0-WUcr5CXqzfyKDdFhYvMEnwZcmhlzg/viewform

KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI BİLGİ GÜNÜ

Bilgi günü etkinliğimiz 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:3O’da İzmir Bilimpark’ta yapılacaktır.

Saygılarımızla

EMBRYONİX TTO

www.bugenclikteisvar.com

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

İş bu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması (“Yarışma”)’sına ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ve sonrasında finalistlerin belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

 

Yarışmacılar bu şartnameyi ve Yarışma Web Sitesi’nde yer alan tüm açıklamaları okumak ve onaylamakla yükümlüdür. Yarışmacılar, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasına katılmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler.

 

 1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
 2. Yarışma, üniversite öğrencilerine ekipler halinde birer yaratıcı iş fikri (“İş Fikri”, çoğul olarak “İş Fikirleri”) ile başvurarak, ön elemeyi geçmeleri halinde, fikirlerini TÜSİAD Üyesi rehberlerin (“TÜSİAD Rehberi”) katkısıyla geliştirme ve iş planına dökme imkanı veren bir fikir yarışmasıdır.

 

 1. Yarışma’nın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmak; gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak ve genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağı süreçler yaratmaktır.

 

 1. KATILIM KOŞULLARI
 2. Yarışma’ya başvurular yalnızca www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“Yarışma Web Sitesi”) yer alan Başvuru formu (“Başvuru Formu”) aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışma Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu Şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 1. Yarışma’ya sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri katılabilir. Katılımcıların başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması gerekmektedir.

 

 1. Katılımcıların tümünün başvuru sırasında öğrenci statüsünde olmaları şarttır. Ön elemeyi geçen ekiplerde yer alan her bir Yarışmacı, okulundan alacağı ve öğrenci statüsünü belgeleyen belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, ön elemeyi geçen her bir ekibin üyelerine TÜSİAD tarafından elektronik posta ile bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyen Yarışmacılar Yarışma’dan elenecektir. Ekibin Yarışma’ya devam edebilmesi için minimum 2 üyesinin olması gerekmektedir.

 

 1. Yarışma’ya öğrenciler en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya bireysel katılım mümkün değildir. Yarışma kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi sadece bir iş fikriyle yarışmaya başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.

 

 1. Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine en fazla 30 karakterden oluşan bir ekip adı düzenlemek zorundadır. Ekip adlarının önerilecek proje ile ilişkili olması ve akılda kalıcı olması tavsiye edilir.

 

 1. Yarışma’ya katılacak ekiplerde yer alan tüm öğrencilerin adı soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu, okul numarası, bölümü ve sınıfı kayıt aşamasında eksiksiz olarak, başvuru formuna yazılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup iletişimde Başvuru Formu’nda belirtilen ekip üyelerinin elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından, TÜSİAD sorumlu değildir.

 

10.Yarışmacılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri Girişimcilik Yuvarlak Masası’nın amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşabileceğini onaylarlar.

 

11.Yarışmacılar, Yarışma’ya katıldıkları İş Fikri’ni Başvuru Formu’nda yer alan soruların her birini belirlenen minimum ve maksimum karakter sayısına riayet ederek cevaplandırmakla yükümlüdürler. Yarışmacılar, ön elemenin bu Başvuru Formu üzerinden yapılacağını ve form dışında başvurularını desteklemek için TÜSİAD’a haricen herhangi bir bilgi ve belge sunamayacaklarını peşinen kabul ederler.

 

12.TÜSİAD, Başvuru Formu’nun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, Ekip Üyeleri’ne teyit ve yönlendirme için bir elektronik posta gönderir. Söz konusu elektronik postada ön eleme sonuçlarını beklerken ekiplere iş planı hazırlama süreci hakkında kendilerini geliştirmeleri için online eğitim materyalleri ile geçmiş dönem Eğitim Kampı videolarından faydalanmaları tavsiye edilir. Bu postada ayrıca ön elemeyi geçmeleri durumunda yarışmaya devam edebilmek için doldurmaları beklenecek iş kanvası şablonu da katılımcıların bilgisine sunulur.

 

13.Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 30 Kasım 2017 saat 17:00’a kadar form üzerinde yer alan “Formu Gönder” butonuna tıklayarak TÜSİAD’a göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır. Tamamlanmayan başvurular TÜSİAD tarafından dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen Başvuru Formları’na ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez, Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat edilen Yarışmacı ve ekibi Yarışma’dan elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.

 

14.TÜSİAD çalışanlarının, TÜSİAD Rehberleri’nin ve jüri üyelerinin birinci derece akrabalarının yarışmaya katılması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin yarışmaya katılmış olması halinde, söz konusu yarışmacının dahil olduğu ekip yarışma dışı bırakılacaktır.

 

15.Yarışmaya katılacak İş Fikri, Yarışmacılar tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü özgün fikir olabilir. İş Fikri’nin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; yarışmacılar bu Şartname’yi imzalamakla yarışmaya katıldıkları İş Fikri’ne ilişkin aşağıdaki hususları peşinen beyan ve taahhüt ederler:

 • Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik kurmadıklarını;
 • Yarışmacılar tarafından Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin, tamamen Yarışmacılar’a ait ve herkes tarafından öngörülemeyecek özgün bir fikir olduğunu ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
 • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
 • İş Fikri’nin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu.

 

16.Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

 

17.TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği İş Fikri’nin sahibi olan Yarışmacıları ve ekiplerini her aşamada Yarışma’dan derhal diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

 

III.ÖN ELEME

18.Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından, TÜSİAD tarafından belirlenecek olan Ön Jüri, Yarışma’ya katılan İş Fikirleri’ni Yarışma Web Sitesi’nde (www.bugenclikteisvar.com) ilan edilen kriterlere göre değerlendirip ön elemeye tabi tutacaktır.

19.Ön elemeyi geçememiş olan Yarışmacılar tarafından sunulan İş Fikirleri, TÜSİAD tarafından muhafaza edilecek ve hiçbir surette üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

IV.TÜSİAD REHBERLERİ İLE ÇALIŞMA VE FİNALİSTLERİN BELİRLENMESİ

20.Ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ön elemeyi geçen ekipler, 8 Ocak 2018 tarihinde TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ın internet sitesinde ilan edilecek ve ayrıca Ekip Temsilcisi’ne elektronik posta ile bildirim yapılacaktır.

 

21.Yarışmaya devam edebilmek için ön elemeyi geçen ekiplerin 6-10 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Eğitim Kampı’na katılımları zorunludur. Eğitim Kampı’na her ekipten en az 2 (iki) yarışmacının katılımı zorunludur, bu mevcudu sağlamayan ekipler diskalifiye edilecektir.

 

22.Eğitim Kampı’na katılacak ekiplerin kampın ilk günü taslak iş kanvaslarını sunmaları gerekecektir. Bu çerçevede her ekibin başvuru teyit maili ile birlikte kendilerine yönlendirilen kanvas şablonunu önceden doldurmaları beklenmektedir.

 

22.Eğitim Kampı’na İstanbul dışından katılacakların ulaşım masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

 

23.Beş gün sürecek Eğitim Kampı’nın son gününde ekipler tarafından yapılacak iş planı sunumları sonrasında, TÜSİAD Rehberleri iki ay boyunca beraber çalışacakları ekipleri belirleyeceklerdir. Bu aşamada TÜSİAD Rehberleri tarafından seçilmeyen ekipler için Yarışma süreci tamamlanmış olacaktır.  Ekipler bu aşamadan sonra geçmiş dönem Eğitim Kampı katılımcılarının olduğu gibi BGİV Girişimcilik Kulübü’nün doğal üyesi sayılacaklardır.

 

24.TÜSİAD Rehberleri, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak, onların İş Fikirleri’ni birer iş planına (“İş Planı” çoğul olarak “İş Planları”) dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır. TÜSİAD Rehberleri ile çalışma etabına geçen tüm yarı finalist ekip üyeleri “BGİV 2018 Girişimcileri” olarak anılacak ve BGİV Girişimcilik Kulübü’nün doğal üyesi sayılacaklardır.

 

25.Ekipler İş Planları’nı 8 Nisan 2018 saat 17:00’a kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Final jürisi bu İş Planları’nı Yarışma Web Sitesi’nde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirerek finale kalan ekipleri (“Finalistler”) belirler.

 

26.Eğitim Kampı’na katılan tüm ekipler rehberleri ile birlikte Ödül Töreni’ne davetlidir. Bu ekiplerin finalist olsun ya da olmasın hepsine Ödül Töreni’nde kurulan Proje Alanı’nda iş fikirlerini kamuoyuna sunma fırsatı tanınır. Final jürisinden en yüksek puanı alan 5 (beş) Finalist ekip ise Ödül Töreni’nde sahneye çıkarak İş Planı sunumlarını yaparlar.

 

26.Yapılan sunumlar neticesinde final jürisi para ödülü kazanan ekipleri (“Kazananlar”) açıklar. Kazananlar, ödül töreninin ardından Yarışma Web Sitesi’nde duyurulur.

 

 1. DEĞERLENDİRME

28.Yarışmaya katılan İş Fikirleri’nin ön elemesi ve Eğitim Kampı’nda yapılan sunumların değerlendirilmesinde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

 • Yenilikçi yaklaşım %20
 • Fikrin Hayata Geçirilebilirliği %30
 • Yaratılacak Katma Değer %30
 • Sosyal ve Çevresel Etki %20

 

29.Final jürisinin iş planı değerlendirme kriterleri ise Ekipler ve TÜSİAD Rehberleri’ne elektronik posta yolu ile iletilecektir.

 

 1. ÖDÜLLER

30.Yarışma sonunda Final Jürisi tarafından seçilen ilk üç ekibe para ödülü verilecektir:

 • Birincilik Ödülü: 000 TL
 • İkincilik Ödülü: 000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 000 TL

 

VII. YARIŞMA TAKVİMİ

31.Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

 • Başvuruların alınması 6 Ekim – 30 Kasım 2017
 • Ön eleme süreci 1 Aralık 2017 – 5 Ocak 2018
 • Ön elemeyi geçenlerin açıklanması 8 Ocak 2018
 • Online Eğitim & Kanvas Hazırlama 8 – 28 Ocak 2018
 • Kanvasların gönderilmesi 29 Ocak 2018
 • Eğitim Kampı                                                6 – 10 Şubat 2018
 • Rehberlerle Çalışma 11 Şubat – 30 Nisan 2018
 • İş Planı Teslim Tarihi 8 Nisan 2018
 • Final Değerlendirmesi                 10 – 24 Nisan 2018
 • Ödül Töreni Hazırlık Kampı 5 – 7 Mayıs 2018
 • Ödül Töreni 8 Mayıs 2018

 

 

VIII. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

32.TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Yarışma Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, ödüllerde, programda ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

 

TÜBİTAK 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem Başvuruları başlamıştır. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)

Burs verilecek alanlar şunlardır:
-Malzeme Teknolojileri
-Biyomalzemeler
-Enerjik Malzemeler
-Elektronik
-Elektromanyetik Malzemeler
-Lazer Teknolojileri
-Optik
-Algılayıcılar
-Nanoteknoloji
-Nükleer Enerji
-Yenilenebilir Enerji Kaynakları
-Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
-Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
-Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
-Sistem Mühendisliği
-Bilgi Güvenliği
-Yazılım Doğrulama ve Geçerleme/Yazılım Geliştirme Metodolojileri/Yazılım Gereksinim Mühendisliği/Yazılım Tasarımı
-Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
-Uydu/Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemleri
-Uzay Aracı Sistem Tasarımı
Başvuru tarihleri bilgisi şöyledir:
-1.Dönem: 1 Şubat 2017 – 24 Mart 2017
-2.Dönem: 1 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017 (başvuru formu, son başvuru günü saat 17:00 itibariyle kapatılmaktadır.)
Duyuru için tıklayınız.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2213-yurt-disi-lisansustu-burs-programi-2017-yili-1-donem-basvuru-baslamistir

—————————————————————————————————————-

-TUBITAK 2213 – International PH.D. Fellowship Program
2213- International PH.D. Fellowship Program 2017 1st Period applications have started. The fellowship program is intended for those who want to receive Ph.D. education abroad in the fields determined by the Science Board of TUBITAK.
The priority fields are as below:
– Material Technologies
– Biomaterials
– Energy Materials
– Electronics
– Electromagnetic Materials
– Laser Technologies
– Optic
– Sensors
– Nanotechnology
– Nuclear Energy
– Renewable Energy Resources
– Enzymes and Microbial Biotechnology
– Animal and Plant Biotechnology
– Entrepreneurship and Innovation Management
– System Engineering
– Data Security
– Software Verification and Validation/Software Development Methodologies/ Software Requirements Engineering/ Software Design
– Security and Reliability Engineering
– Satellite/Spacecraft Orientation Detection and Control Systems
– Spacecraft System Design
Application Dates:
-1st Period: 1 February 2017 – 24 March 2017
-2nd Period: 1 August 2017 – 30 September 2017 (the application form will be closed as of 17.00 on the last day of the application.)
Please click for more information on the announcement.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2213-yurt-disi-lisansustu-burs-programi-2017-yili-1-donem-basvuru-baslamistir

Prospective Projects Partneship Meeting In Systems Biology For Translational Medicine

2 Şubat 2017 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenlerimiz çalışma alanlarını anlatan sunumlarının ardından, birbirleriyle fikir, görüş alışverişinde bulundular.

Etkinliğin programını ve sunumları sayfanın altında bulabilirsiniz.

 

February 2nd, 2017

 

PROSPECTIVE PROJECTS PARTNERSHIP MEETING

IN SYSTEMS BIOLOGY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE

 

    PROGRAM  
09:00-09:30 Complementary food and drink
  Opening Talks
09:30-09:45 Rector Prof. Dr. Can ŞIMGA-MUĞAN
09:45-10:00 Dean of Faculty of Medicine Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU
10:00-10:15 Science Park and Technology Transfer Coordinator Hayrettin ÇELİKHİSAR

 

 

 

 

 

 

10:15-11:15 PRESENTATION SESSION 1
  Networking
10:15-10:20 Aslı Ceylan ONER Global Connectivity of Life Sciences Clusters: Leading Cities of Research and Innovation
10:20-10:25 Bahar DURMAZ- DRINKWATER Urban Typology Of Life Sciences Clusters
  Smart Materials and Applications
10:25-10:30 Murat BENGİSU Smart Materials for Biomedical Applications
10:30-10:35 Selin PİŞKİNER Diabet Mobile Application
  Image Processing, Signal Processing, Pattern Recognition
10:35-10:40 Faezeh YEGANLI

 

Sparse Representation over Multiple Learned Dictionaries via the Gradient Operator Properties with Application to Single-Image Super-resolution
10:40-10:45 Devrim ÜNAY Automated analysis of neuroimaging data
10:45-10:50 Umut AVCI Pattern Recognition for Translational Medicine
  Medical Biology and Bioinformatics
10:50-10:55 Metiner TOSUN Differential Expression Pattern of TRP Ion Channel Genes in Carcinogenesis
10:55-11:00 Yasemin SEVAL ÇELİK  
11:00-11:05 Ayşe Banu DEMİR Molecular Mechanisms of Aging and Drug Resistance
11:05-11:10 Melis KARTAL YANDIM An Attempt to Reverse Cancer Drug Resistance
11:10-11:15 Emre DAYANÇ Systems Immunology on Healthy Aging and Cancer
11:15-11:30 Necla KOÇHAN Fuzzy Clustering of Gene ExpressIon Data
11:30- 12:30 COFFEE BREAK (Complementary food and drink)
  PRESENTATION SESSION II
12:30-12:35 Ali Burak öZKAYA Role of Cellular Metabolism in Disease
12:35-12:40 Osman DOLUCA From Chemistry to Bioinformatics
  Biomaterials
12:45-12:50 Burçak ALP Biomimetic Engineering of Collagen Tissues – Rapid Tissue Fabrication
12:50-12:55 Yuriy MISHCHENKO Advanced Prosthetics and Neural Interfaces
12:55-13:00 Suna Seda GÜNEŞ
13:00-13:05 Esra FEYZİOGLU DEMIR Polymeric Materials and Their Applications
13:05-13:10 Ceren TÜRKCAN KAYHAN Polymeric materials

 

 

PRESENTATIONS

1. Aslı Ceyhan_Biotechnology_project_partnership_meeting_presentation_template

2. Bahar Durmaz

Murat Bengisu_Project-Partnership-Meeting_Presentation-SMART

Selin Piskiner-Sema Misci._Project_partnership_meeting_presentationpdf

. FAEZEH_YEGANLI_Biomedical Research_Presentation

2. DUnay_20Jan2017

3. UmutAvci_project_partnership_meeting_presentation-2

1. TosunM Project Partnership Meeting_Presentation

2. Yasemin Seval Celik_project_partnership_meeting_presentation

10 3. AyseBanuDemir_Biotechnology_project_partnership_meeting_presentation

11  4. MKY_project_partnership_meeting_presentation

12 5. EMRE DAYANC_project_partnership_meeting_presentation_template

16 6. Necla Kochan_project_partnership_meeting_presentation_neclakochan

17 7. AliBurakOZKAYA_project_partnership_meeting_presentation_template

18 Osman_Doluca_project_partnership_meeting_presentation

19 2. YuriyMishchenko_project_partnership_meeting_presentation_template-2

20 3. E. Feyzio_lu Demir_project_partnership_meeting_presentation

21 4. Ceren-TURKCAN KAYHAN Biyomedikal sunum

22 Seda Gunes_project_partnership_meeting

 

TÜBİTAK ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 22 adet proje çağrısı açıldı.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 17/02/2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

Saygılarımızla,

EMBRYONIX TTO

HORİZON SOLAR ERA.NET Programı

                                    HORIZON 2020 SOLAR-ERA-NET

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Çağrı kapsamında fotovoltaik (PV) ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

 1. A) Yenilikçi ve düşük maliyetli PV üretim konuları
 2. B) İleri PV ürünleri ve uygulamaları
 3. C) PV sistem entegrasyonu
 4. D) Konsantre güneş enerjisi maliyet azaltılması ve sistem entegrasyonu çağrı konularında detaylı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşılabilmektedir (solar-era.net/joint-calls/).

Proje ön başvurularının son teslim tarihi 20 Şubat 2017 ‘dir.

Çağrı metni ve detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/solar-era.net_cofund_cagri_metni-2017.pdf

Saygılarımızla,

EMBRYONIX TTO

TÜBİTAK Toplum ve Bilim Çağrıları

TÜBİTAK tarafından  toplum ve bilimsel bakış açısına farkındalığı artırmak amacı ile başvurulabilecek Toplum ve Bilim Çağrıları  başvuruya açılmıştır.

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar.

Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017

Detaylı Bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari

Saygılarımızla,

EMBRYONIX TTO

EMBRYONİX GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

EmbryonixDUYURU

EMBRYONİX GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

TÜBİTAK destekli Embryonix Girişimci Sertifika programına SADECE İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları başvurabilir. Program süresi toplam 60 saattir.2016 güz döneminde program 11 Ekim’de başlayacaktır. Her Salı ve Çarşamba saat 17:00-20:00 arası devam edecektir. Program katılımı ÜCRETSİZDİR.

Programa katılmak için lütfen formu eksiksiz doldurunuz. Başvurunuzu doldurduktan sonra size ders programı gönderilecektir. Ayrıca size program başlamadan 1 hafta önce haber verilecektir.

Lütfen kayıt formunu doldurunuz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNZX0lgnuTApUkSCPnGUzPx6RqjOukZ8YDI7OFzGpar_pYA/viewform

“YENİ BİR BULUŞU KORUMAK”

Embryonix-Ekinova-gunleri_5Tem2016-TR

 

 

Yavuz Tiryakioğlu

TPE ( Türk Patent Enstitüsü) Vekili

İstek Patent ve Danışmanlık Hizmetleri

 

“YENİ BİR BULUŞU KORUMAK”

 

Tarih: 05.07.2016, Cuma

Saat: 13.30

İzmir Ekonomi Üniversitesi – M01